Trust Community ञैमासिक वृत्तपञिका

संपादक दिनेश वासुदेव पाटील
मो. – ८५५४०४५६५५
सहसंपादक डॉ. सुचिता प्र. पाटील (निमंत्रक)
वंदेश दे. पुरव,
जयप्रकाश वा. राऊत
प्रविणा रा. पुरव
बिपीन य. पाटील
श्रीकांत ल. राऊत

Download PDF copy here:

त्रैमासिक Dec 2020 
त्रैमासिक Dec 2019  त्रैमासिक Sep 2019  त्रैमासिक April 2018 
त्रैमासिक Jan 2018  त्रैमासिक Oct 2017  त्रैमासिक May 2017 
त्रैमासिक Dec 2016  त्रैमासिक Sept 2016  त्रैमासिक Nov 2015 
त्रैमासिक Sept 2015  त्रैमासिक Oct 2014